Nova web

 Espaigea.cat

 Nova web de divulgació i activitats en l'entorn de la geologia


 Espaigea és una plataforma oberta que neix amb la voluntat de connectar totes les institucions, associacions, entitats, museus, centres d’interpretació o divulgadors, entre d’altres, que realitzen activitats relacionades amb la divulgació de la geologia i de les ciències afins. L’objectiu primordial d’ESPAIGEA és posar-les en valor i donar-les a conèixer. 

 

Comentaris

Les entrades mes populars

Bedolls

Boira